2 phương pháp chuẩn đoán chính xác ung thư đường mật

0

Chụp đường mật bằng cộng hưởng từ và quét PET là phướng pháp chuẩn đoán bệnh ung thư đường mật rất chính xác.

Những phương pháp chẩn đoán ung thư đường mật

Việc đánh giá bằng X-qang cây đường mật đã có những cải thiện vượt bậc vào cuối thập niên qua. Bước đầu tiên là siêu âm bụng. Sự giãn của ống mật là hình ảnh sớm và vị trí chít hẹp mật có thổ được xác định. Tại cùng thời điểm này, tình trạng không bị tắc nghẽn của động mạch gan chính và tĩnh mạch cửa cùng các nhánh của chúng có thể được đánh giá bằng siêu âm Doppler.

Những phương pháp chẩn đoán ung thư đường mật

Phương pháp chẩn đoán ung thư đường mật

Sau đó, CT xoắn ốc nhiều giai đoạn nên được thực hiện để đánh giá sâu hơn phạm vi thâm nhiễm của khối u và sự di căn xa nếu có. Nếu khối u có vị trí ở chỗ phân nhánh hay bên trên và liên quan đến việc tăng bilirubin thì X- quang đường mật qua gan dưới da (PTC: percutaneous transhepatic cholangiographi) để tìm kiếm đường dẫn mật của cả hai nhánh đường mật nên được thực hiện để nhìn thấy giới hạn trên của chỗ hẹp, những thông tin chính xác để có đánh giá tin cậy, và để giải quyết việc tắc mật.

Nếu carcinoma đường mật ở vị trí giữa hoặc dưới của ống mật thì nội soi đường mật ngược dòng (ERCP: endoscopic retrograde cholangiographi) là thích hợp. Mẫu khối u có thể được lấy bằng nội soi chải rửa hay sinh thiết bằng kim qua hướng dẫn của CT hay siêu âm. Chụp X-quang mạch thì thường không nên thực hiện và nên hạn chế với những trường hợp mà sự liên quan mạch máu vẫn còn chưa rõ ràng ở những kiểm tra ít xâm lấn khác. .

Các phương pháp chẩn đoán ung thư đường mật gồm:

1. Chụp đường mật bằng cộng hưởng từ (MRC: magnetic resonance cholangiographi)

Chụp cộng hưởng từ là một kỹ thuật mới, có khả năng nhìn thấy đường mật mà không xâm lấn. Trong khi vai trò của MRC được so sánh với PTC hay ERCP còn được đánh giá thì nó vẫn có những ưu điểm có ý nghĩa ở những trẻ em hay khi những phương thức chẩn đoán khác không thể thực hiện được. Với những phát triển sau này, kỹ thuật này sẽ có khả năng nhanh chóng trở thành một kiểm tra chẩn đoán thường quy.

2. Quét PET (positron-emission tomographi)

Quét PET được đề nghị như một phương thức chấn đoán cho việc phát hiện carcinoma đường mật, đặc biệt cho việc kiểm tra viêm đường mật xơ cứng bì nguyên phát. Trong nhóm của chúng tôi, chúng tôi thấy một sự nhạy cảm cao của quét PET đối với carcinoma đường mật trong gan là trên 90%.

Những kết quả của scan PET đối với những khối u đường mật ngoài gan thì với sự nhạy cảm thấp chỉ 60%. Hiện nay, chúng tôi không thực hiện quét PET nhằm để đánh giá ung thư đường mật ngoài gan. Cuối cùng, siêu âm trong phẫu thuật được thực hiện thường quy tại lức phẫu thuật để xác định phạm vi của sự phát triển khối u trong gan.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng