Bệnh xuất tinh ngược ở nam giới là như thế nào?

0
Cập nhật lần cuối

Cấu tạo của cơ vòng ở cổ bàng quang và ở niệu đạo giống như cánh cửa, “cửa bàng quang” đóng lại thì “cửa niệu đạo” mở ra để khi nam giới lên đính chuẩn bị xuất tinh thì tinh dịch sẽ phóng ra ngoài.

Thế nào là bệnh xuất tinh ngược ở nam giới?

Đáp:

Thế nào là bệnh xuất tinh ngược ở nam giới?

Bệnh xuất tinh ngược ở nam giới

Cấu tạo của cơ vòng ở cổ bàng quang và ở niệu đạo giống như cánh cửa, “cửa bàng quang” đóng lại thì “cửa niệu đạo” mở ra để khi nam giới lên đính chuẩn bị xuất tinh thì tinh dịch sẽ phóng ra ngoài, nhưng nếu như cơ vòng ở cổ bàng quang mà mất khả năng co thắt, cửa niệu đạo lại đóng lại thì tinh dịch sẽ không thể ra ngoài nữa mà bị chạy ngược vào trong bàng quang. Hiện tượng này gọi là xuất tinh ngược.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng