Dấu hiệu nào để nhận biết bệnh tinh dịch đông đặc ở nam giới?

0

Bình thường, ở những nam giới khỏe mạnh khi vừa mói phóng tinh, tinh dịch sẽ ngưng kết đặc quánh, có màu vàng đậm sau đó đục dần, đợi trong khoảng 5-30 phút tinh dịch sẽ hóa lỏng.

Dấu hiệu nào để nhận biết bệnh tinh dịch đông đặc ở nam giới?

Đáp:

Dấu hiệu nhận biết bệnh tinh dịch đông đặc : 

Bình thường, ở những nam giới khỏe mạnh khi vừa mói phóng tinh, tinh dịch sẽ ngưng kết đặc quánh, có màu vàng đậm sau đó đục dần, đợi trong khoảng 5-30 phút tinh dịch sẽ hóa lỏng. Còn nếu như sau 5-30 phút xuất tinh, tinh dịch vẫn đặc quánh không hóa lỏng, thì bạn đã mắc bệnh tinh dịch đông đặc.

Dấu hiệu nào để nhận biết bệnh tinh dịch đông đặc ở nam giới?

Bệnh tinh dịch đông đặc ở nam giới

Ngoài ra, còn có các dấu hiệu khác như xuất tinh khó khăn, bị đau khi xuất tinh, thậm chí còn có lẫn máu trong tinh dịch…

Nguyên nhân gây bệnh:

Do thận hư, yếu gây ra bệnh tinh dịch đông đặc.

Chủ yếu là do cơ địa mỗi người gây ra bệnh tinh dịch đông đặc.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng