Một số tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tiểu đường

0
Cập nhật lần cuối

Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tiểu đường hiện đang áp dụng được xác định tại hội nghị các hiệp hội nghiên cứu bệnh tiểu đường toàn quốc Trung Quốc họp tại Bắc Kinh tháng 2 năm 1982.

1. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tiểu đường là gì

Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tiểu đường hiện đang áp dụng được xác định tại hội nghị các hiệp hội nghiên cứu bệnh tiểu đường toàn quốc Trung Quốc họp tại Bắc Kinh tháng 2 năm 1982.

(1). Người có các triệu chứng điển hình của bệnh tiểu đường hoặc bị các biến chứng như ngộ độc toan ceton, hàm lượng đường huyết khi bụng đói > 7,28 mmol/l (130mg%) hoặc hàm lượng đường huyết sau bữa ăn >8,96 mmol/l (160mg%) không cần làm thí nghiệm về ngưỡng đường gluco, cũng đủ để chẩn đoán bệnh tiểu đường.

(2). Đối với trường hợp cần tiến hành thí nghiệm ngưỡng đường gluco, thì có thể tham khảo ở bảng 5.

Bảng tiêu chuẩn chẩn đoán qua thí nghiệm ngưỡng đường gluco

Từ 0 – 2 giờ, trị số đường huyết của mỗi lần là 1 điểm,

Thời gian (giờ)00,5123
Hàm lượng đường trong tĩnh mạch (mmol/1)710,6410,087,847

Nếu trong 4 điểm có ba điểm > tiêu chuẩn ở các thời điểm trong bảng trên thì được chẩn đoán là bệnh tiểu đường. Trong thí nghiệm, ngưỡng đường gluco, nếu trị số hàm lượng đường huyết vượt quá giới hạn trên của trị số bình quân thông thường nhưng chưa đạt đến tiêu chuẩn, thì kết luận là ngưỡng đường gluco giảm sút.

Các tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh tiểu đường

Các tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh tiểu đường

2. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tiểu đường của t chc y tế thế giới là gì

(1). Người có các triệu chứng bệnh tiểu đường, hàm lượng đường huyết khi bụng dói >/7,84mmol/l (140mg%) hoặc trị số hàm lượng đường máu của bất kỳ một lần thử nào đó >/11,2mmol/l (200rng%), thì kết luận là mắc bệnh tiểu đường.

(2).    Nếu kết luận còn có chỗ khả nghi, thì làm thêm thí nghiệm ngưỡng đường gluco, người lớn uống 75g đường gluco khi bụng đói, sau đó đo hàm lượng đường huyết, nếu thời gian 2 giờ mà trị số hàm lượng đường máu > 112,2 mmol/l (200mg%) thì có thể chẩn đoán bị bệnh tiểu đường, thời gian 2 giờ trị số hàm lượng đường huyết < 7,84 mmol/l (140mg%) thì coi là người bình thường, thời gian 2 giờ mà trị số hàm lượng đường huyết từ 7,84 -11,2 mmol/l (140 – 200mg%) kết luận là ngưỡng đường giảm sút.

(3).    Người không có triệu chứng tiểu đường, chỉ cần có một lần trị số hàm lượng đường huyết cao quá mức bình thường. Nếu khi làm thí nghiệm ngưỡng đường bằng cách uống đường gluco, sau một giờ trị số hàm lượng đường huyết >11,2 mmol/l (200mg%), hoặc kiểm tra lại hàm lượng đường huyết khi bụng đói, sau khi uống gluco 2 giờ thấy hàm lượng đường huyết hoặc bất kỳ trị số đường huyết trong một lần nào đó vẫn cao, thì có thể chẩn đoán là mắc bệnh tiểu đường.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng