Tìm hiểu các biến chứng của bệnh xoắn tinh hoàn

0

Khi xoắn tinh hoàn không được điều trị trong vài giờ, lưu lượng máu bị chặn có thể gây thiệt hại vĩnh viễn hoặc hoại tử tinh hoàn. Nếu tinh hoàn bị hư hỏng nặng, nó phải được phẫu thuật cắt bỏ và mất khả năng sinh con.

Thế nào là bệnh xoắn tinh hoàn và các biến chứng xảy ra của bệnh xoắn tinh hoàn?

Đáp:

Xoắn tinh hoàn xảy ra khi tinh hoàn xoay quanh trục của nó, làm cung cấp lưu lượng máu đến tinh hoàn giảm hoặc mất hoàn toàn. Quá trình xoay chuyển này cắt dòng chảy của máu gây đau đớn và sưng phù. Xoắn tinh hoàn thường gặp nhất ở nam giới 10 – 25 tuổi, nhưng nó cũng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi.

Thế nào là bệnh xoắn tinh hoàn và các biến chứng xảy ra của bệnh xoắn tinh hoàn?

Bệnh xoắn tinh hoàn là gì?

Xoắn tinh hoàn thường đòi hỏi phải phẫu thuật khẩn cấp. Nếu xoắn tinh hoàn điều trị trong vòng một vài giờ, tinh hoàn có khả năng được giữ lại. Nhưng chờ đợi lâu hơn để điều trị xoắn tinh hoàn có thể gây tổn thương vĩnh viễn và có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh con. Khi lưu lượng máu đã bị cắt quá lâu, tinh hoàn có thể trở nên bị hư hỏng nặng và cần phải loại bỏ.

Các biến chứng xảy ra của bệnh xoắn tinh hoàn ?

Xoắn tinh hoàn có thể gây ra các biến chứng sau đây:

–    Hoại tử tinh hoàn: Khi xoắn tinh hoàn không được điều trị trong vài giờ, lưu lượng máu bị chặn có thể gây thiệt hại vĩnh viễn hoặc hoại tử tinh hoàn. Nếu tinh hoàn bị hư hỏng nặng, nó phải được phẫu thuật cắt bỏ.

–    Không có khả năng sinh con: Trong một số thiệt hại, trường hợp hay gặp là có ảnh hưởng đến khả năng sinh con.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng