Tìm hiểu cấu trúc niệu đạo và bệnh hẹp niệu đạo ở nam giới?

0
Cập nhật lần cuối

Niệu đạo sau có chiều dài 4,5 – 5cm, gồm niệu đạo màng đi qua cân đáy chậu và niệu đạo tiền liệt tuyến. Đường kính niệu đạo trung bình 4 – 6mm, khi nong giãn độ 8 -10 mm, niệu đạo không phải là một ống tròn đều xuyên suốt mà có những chỗ hẹp và chỗ rộng.

1. Cấu trúc niệu đạo của nam giới như thế nào?

Niệu đạo được chia ra 2 phần: niệu đạo trước và niệu đạo sau. Niệu đạo trước có chiều dài 12 – 15cm, được bao bọc bởi vật xốp, gồm phần cố định hay còn gọi là niệu đạo hành và phần di động gọi là niệu đạo dương vật.

Cấu trúc niệu đạo và thế nào là bệnh hẹp niệu đạo ở nam giới?

Cấu trúc niệu đạo

Niệu đạo sau có chiều dài 4,5 – 5cm, gồm niệu đạo màng đi qua cân đáy chậu và niệu đạo tiền liệt tuyến. Đường kính niệu đạo trung bình 4 – 6mm, khi nong giãn độ 8 -10 mm, niệu đạo không phải là một ống tròn đều xuyên suốt mà có những chỗ hẹp và chỗ rộng.

2. Hẹp niệu đạo ở nam giới là gì?

Hẹp niệu đạo là một bệnh lý niệu khoa thường gặp, bệnh biểu hiện sau một viêm nhiễm hay sau một chấn thương hệ niệu.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng